Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

W wakacje Eucharystia w każdą środę o godzinie 20.00
Zielonka, ul. Mickiewicza 39/41

Zapraszamy do modlitwy w intencji naszego Ruchu, Diecezji i Kościoła.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego módlmy się, aby ten dom to miejsce stało się miejscem odnowy naszego Ruchu w diecezji, abyśmy odbudowując ten dom fizycznie, odbudowali siebie i całą naszą wspólnotę duchowo.

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, 

dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ……………………  o którą najpokorniej proszę.

Amen

DOM w ZIELONCE © 2022